Döbrönte és környéke már a római korban is lakott hely volt. Nevét az oklevelek 1330-ban említették először, Debrenthe alakban. A település a középkorban a Himfy család birtokai közé tartozott. A falu fölötti várat is az e családból való Himfy Benedek bán, Nagy Lajos király kedvelt hadvezére emeltette 1367-ben, aki döbröntei uradalma területére a királytól várépítési jogot kapott. A vár alatt fekvő település sorsa a későbbiek során is szorosan összefüggött a fölötte magasodó vár és annak birtokosai sorsával. A vár építtetője a Himfy család, mivel a későbbiekben birtokai bevétele erősen lecsökkent rablólovagok szintjére süllyedt: 1464-ben például fegyveres szolgáikkal megrohanták és kirabolták a Szent Márton-hegyi (Panonhalma) apátságot is. Hunyadi Mátyás király ezután elkobozta a Himfyek birtokait és Kanizsai Lászlónak adományozta, de a vár és a birtok rövid időn belül ismét a Himfy-ekhez került. 1499-ben Himfy Orsolya Essegvári Ferenccel kötött házasságával egyidejűleg a döbröntei várbirtok is Essegvári Ferenc zálogbirtoka lett.

Az 1526-os mohácsi csata utáni belháboruk miatt vastag falú rondellával erősítették meg a várat, melynek épségéről 1555-ben Nádasdy Tamás nádorispán még beszámolt egy jelentésében. A vár pusztulását valószínűleg a portyázó török csapatok okozhatták, ezután az idők során a rommá vált vár köveit a környék lakossága hordta el építkezéseihez.

1941-ben 549 lakost számlált a falu, ebből 64 magyart. A Második világháború után 390 személyt telepítettek ki Németországba, helyükre azóta az ország több településéről érkeztek új lakosok.


Nevezetességek

Szarvaskő vára – A középkori vár romjai a falu fölé magasodó, meredek domboldal tetején állnak. A vár maradványainak nagy részét a föld mélye rejti, az ég felé törő, látható kőfalakat a 21. század elején restaurálták.

Római katolikus temploma – klasszicista stílusban épült, a Fájdalmas Szűz tiszteletére szentelték fel. 1815-ben építtette a Somogyi család. Tervezője Charles Moreau volt, építésze pedig a bécsi Kornhausel József.

A települést körülölelő Bakony kellemes túrák helyszíne lehet, kényelmes sétával elérhető az Ödön-forrás.